fontello font demo

icon-mail0xe806
icon-cancel0xe80f
icon-paper-plane0xe804
icon-doc-text0xe803
icon-github-circled0xe80e
icon-twitter-circled0xe808
icon-facebook-circled0xe807
icon-gplus-circled0xe809
icon-pinterest-circled0xe80a
icon-linkedin-circled0xe80b
icon-dribbble-circled0xe80c
icon-stumbleupon-circled0xe80d
icon-picture0xe802
icon-trophy0xe801
icon-user0xe800
icon-download0xe805